Joitakin premissejä:

  • Kaikkien kansalaisten tulee noudattaa kaikkia lakeja.
  • Lakeja ei kirjoiteta niin, että kansalaiset voisivat niitä ymmärtää ilman apua.
  • Lakeja säädetään vuodessa satoja, joten edes niiden olemassaolosta tietäminen vaatii paljon työtä.

Tässä on ilmiselvä ristiriita. Minusta nykytilanne onkin järjetön. Minusta olisikin järkevää, että epäselvien tai vaikeasti ymmärrettävien lakien säätäminen kiellettäisiin. Myös säädettävien lakien määrää tulisi rajoittaa.

Suomi on muutenkin aika pitkälle holhousyhteiskunta. Lailla säädetään, tai ainakin halutaan säätää, esimerkiksi sitä, että jäällä liikkuessaan ihmisellä tulisi olla vähintään kaksi jääpiikkiä matkassaan. Tämä tarkoittaisi, että poliisi saisi sakottaa niitä, jotka löytävät jäältä kulkemasta ilman jääpiikkejä.

Tuollainen laki on turha. Sitä on kallista lähteä valvomaan, eikä siitä ole juurikaan hyötyä: totta kai on järkevää, että jäällä kulkijoilla on pelastautumisvälineitä mukanaan, mutta kukaan ei sitä huomaa, mikäli kulkijalle ei tule hätä. Mikäli hän taas tippuu jään läpi, siinä lienee rangaistusta tarpeeksi.

Jos jotakin, tämä maa tarvitsee vähemmän, mutta selkeämpiä lakeja, joilla on selkeä positiivinen vaikutus maan ja ihmisten tilaan. Vähemmän kukkahattutätilakeja.