Kansanedustaja Pauliina Viitamies kirjoittaa pitkistä listoista blogissaan:

Puolueväki varmuudella tietää sen, kuinka pitkäaikaiset puolueen järjestötyössä ansioituneet ovat niitä, joiden soisi myös vaaleissa tulla valituiksi.

Tämä on erinomainen esimerkki siitä kuinka kansanedustajat ja muut johtavat poliitikot ovat sokeutuneet. Eihän sillä ole mitään väliä miten ehdokas on ansioitunut puolueen järjestötyössä. Puoluetyö ei ole se mittari, jolla ehdokkaan hyvyyttä vaaleissa mitataan. Päinvastoin, väitän jopa, että pitkä sitoutuminen puolueeseen on haitaksi ja vaarantaa perustuslain 29 pykälän noudattamisen:

Kansanedustaja on velvollinen toimessaan noudattamaan oikeutta ja totuutta. Hän on siinä velvollinen noudattamaan perustuslakia, eivätkä häntä sido muut määräykset.

Pitkät listat eivät ole demokratiaa. Puolueväki ei ole se, jolla pitää olla valta päättää missä järjestyksessä ihmisiä valitaan. Se valta on yksinomaan kansan.

Nykyisetkään listat vaaleissa eivät ole demokraattisia, mutta ainakin valintajärjestys on äänestäjien päätettävissä.

Tärkeä syy alhaiseen äänestysaktiivisuuteen on kansalaisten tunne siitä, ettei sillä ole mitään väliä. Tätä ei korjata sillä, että poistetaan vähäinenkin vaikutusvalta.

Oikea tapa korjata äänestysjärjestelmämme on ottaa käyttöön Condorcet-pohjainen järjestelmä, jollaista vaikkapa Debian-projekti on vuosia käyttänyt menestyksellisesti.