Suomen perustuslaki, vuodelta 1999, § 12 (vahvennus minun lisäämäni):

Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä.

Tämän pykälän eräänä tarkoituksena on mm. estää se, että maassa olisi valtiovallan järjestämä mielivaltainen sensuuri estämässä kansalaisten poliittista keskustelua.

Sananvapauspykälällä pyyhitään persettä alle kymmenen vuotta perustuslain säätämisen jälkeen. Suomessa on sensuurijärjestelmä.

Kyseessä on ns. lapsipornolaki, joka antaa keskusrikospoliisin joillekin työntekijöille oikeuden ylläpitää salaista listaa www-sivustoista, joita Suomessa ei saa katsoa. Tekijät ovat salaisia, lista on salainen, mitään valvontaa ei ole. KRP voi siis pistää listalle mitä huvittaa.

Oikeusvaltiossa kansalaiset voivat valvoa viranomaisten toimintaa. Se vähäinen valvonta mitä sensuurilain kohdalla tapahtuu, tapahtuu siis kansalaisaktiivien puolesta. Erityisesti Matti Nikki on tässä kunnostautunut, mm. perustamalla lakia ja sen soveltamista kritisoivan sivuston http://lapsiporno.info. Sitä voi kuitenkin olla vaikea käydä katsomassa, koska sekin on sensuroitu.

Nikin sivuston sensuroinnin perusteluna on se, että hän on selvittänyt yksinkertaisin teknisin keinoin osan salaisesta sensuurilistasta ja julkaissut tuloksen. KRP reagoi tähän lisäämällä lapsiporno.infon sensuurilistalle. KRP myös syytti Nikkiä lapsipornon levittämisestä.

Eilen valtakunnansyyttäjänvirasto julkaisi päätöksensä olla syyttämättä Nikkiä. KRP reagoi tähän kertomalla, että mikään ei muutu. Rikosylikomisario Lars Henriksson kertoi Helsingin Sanomille:

”Estotoimintaa koskeva laki ei edellytä rikosta Suomessa, jotta sivusto voidaan lisätä listalle.”

Aivan oikein: perustuslaki takaa sananvapauden, mutta KRP saa silti sensuroida mitä haluaa, eikä siihen voida puuttua.

Tämä on pieni, mutta tärkeä askel matkalla poliisivaltioon.

KRP:kin vallankäytöllä on vielä rajansa. Nikin sivustoa on kopioitu moneen paikkaan Internetissä. Nämä muut paikat pääsääntöisesti eivät ole sensuroituja, koska ne sijaitsevat esimerkiksi Helsingin yliopiston palvelimella. KRP ei uskalla sensuroida koko yliopistoa, vielä. (TKK:lla hallintojohtaja hoitaa homman KRP:n puolesta ottamalla käyttöoikeudet pois. Siinä missä HY sivistysyliopistona puolustaa sananvapautta, TKK teknokraattina palvelee vallanpitäjiä. Fasismi onkin perinteisesti suosinut teknologista kehitystä.)

Lapsipornolaki on ilmeisessä ristiriidassa perustuslain sananvapauspykälän kanssa, joten se olisi pitänyt säätää perustuslain säätämisjärjestyksessä, eli 5/6 enemmistön olisi pitänyt kannattaa sitä. Kimmo Sasin johtama perustuslakivaliokunta kuitenkin päätti, että se voidaan säätää normaalissa järjestyksessä, joten yksinkertainen enemmistö riitti.

Niin lapsipornolaki kuin Lex Nokia ovat osoittaneet sen, että perustuslakivaliokunta ei hoida tehtäväänsä. Kumpikin laki olisi lakiasiantuntijoiden mielestä vaatinut perustuslain säätämisjärjestystä, mutta perustuslakivaliokunta päätti toisin (kummallakin kertaa Sasin johtamana, jopa). Tämä johtuu siitä, että valiokunnan koostumus noudattaa puolueiden voimasuhteita eduskunnassa: enemmistöhallituksella on siis enemmistö myös valiokunnassa. Tämän takia perustuslakivaliokunta lähes aina tekee niin kuin hallitus haluaa.

Perustuslakivaliokunnasta ei ole mitään hyötyä. Se on lakkautettava ja korvattava itsenäisellä perustuslakituomioistuimella tai vastaavalla instanssilla.

Lisää tietoa, joka ainakin vielä on KRP:n sensuurin ulkopuolella: